Illustration: Tre ungdomar i ett rum. Alla lyssnar på något i hörlurar. En i mobilen, en på surfplatta och en vid datorn.

Talsyntes

En talsyntes omvandlar text till tal. Det är till stor nytta för den som har svårt att läsa tryckt text. Eleven kan även få skriven text uppläst och upptäcka ofullständiga eller felaktiga meningar, felstavade ord och bristande sammanhang i texten. I vissa operativsystem finns talstöd inbyggt.

Olika talsyntesprogram

Det finns flera producenter av talsynteser med svensk röst. I program som använder text till tal finns möjligheten att använda svensk röst men även röster på många andra språk. Här är några exempel.

Det finns också möjlighet att läsa webbsidor med Talande webb

Publicerat måndag 2 mars 2020