Tips om appar

Här hittar du exempel på webbsidor med tips om appar, Facebook-grupper om appar och även litteratur inom området

Webbsidor

Skolappar är en webbplats där appar är recenserade. Apparnas användningsområden är kopplade till syfte och förmågor i läroplanen för grundskolan. Skolappar uppdateras inte längre.

Skolappar för elever i behov av särskilt stöd. Skolappar uppdateras inte längre. 

Skoldatatek Stockholm delar med sig av appar som kan vara användbara i arbetet med elever i behov av stöd.

Skoldatatekets sida för verktyg och appar som hjälpmedel.

PappasAppar recenserar appar för barn.

Logopeden i skolan är en blogg om språkutveckling, läs- och skrivsvårigheter och tidsenliga alternativa verktyg.

Legimus är en app för att ladda ner och läsa talböcker.

Appstöd för kommunikation, tid och planering.

Ipad som pedagogiskt och kommunikativt verktyg

Facebook-grupper

Appar för särskola drivs av Särnet. Här finns massor med bra tips på appar och hur man kan använda dem.

Ipads i skola och förskola

Autismvänliga appar fokuserar på just autismvänliga appar.

I gruppen GoTalkNow Sverige delar man med sig av erfarenheter och överlägg kring appen GoTalkNow.

I AKK gruppen pratas om AKK i stort och smått. Både hög och lågteknologi.

Android surfplattor i förskola och skola.

facebookgruppen Skoldatatek lyfts frågor om olika verktyg och användning, däribland olika appar inom ämnet specialpedagogik.

Boktips

Alternativa lärverktyg
Erica Eklöf och Johanna Kristensson, Natur & Kultur 2017

Vi får det att funka!
Helena Kvarnsell med flera, Ekerlids Förlag 2016

Nyanlända elever i mitt klassrum – språkutveckling med digitala resurser
Hülya Basaran, Gothia Fortbildning, 2016

Surfplatta i undervisningen
Camilla Askebäck Diaz, Lena Gällhagen, Natur & Kultur 2015

Språk och digitala verktyg i förskolan
Johanna Kristensson, Nypon Förlag, 2014

Datorplattor i tidigare skolår 
Karin Jönsson och Annika Persson, Studentlitteratur 2018

Det digitala lärandets möjligheter
Åke Grönlund och Matilda Wiklund, Gleerups 2018

Digitaliseringen i skolan – utmaningar och möjligheter
Forskning för skolan, Skolverket, 2018

Publicerat måndag 11 maj 2020