Alternativa tangentbord

Ett alternativt tangentbord behöver inte vara bokstäver eller siffror utan kan lika gärna vara exempelvis bilder eller symboler.

Det kan också vara ett extra stort tangentbord, ha tangenter i olika färger eller vara ett skärmtangentbord. Alternativa tangentbord möjliggör datoranvändning efter våra personliga förutsättningar.

Flexiboard

Flexiboard är ett förenklat tangentbord, ett alternativ för personer som av olika anledningar har svårt att använda ett vanligt tangentbord och en datormus. Vid användning av Flexiboard anpassas "tangenterna" med olika funktioner och i lagom antal efter användarens behov. "Tangenterna" presenteras i form av symboler, bilder eller taktila texturer, på ett pappersöverlägg som läggs på Flexiboard.

Mer information om Flexiboard hos Abilia.

Överlägg

Utifrån det program i datorn som ska användas läggs aktuella kommandon som "tangenter", även kallat tryckytor, på ett överlägg. Överlägget tillverkas och skrivs ut på papper i ett program. En "tangent" kan till exempel generera en bokstav, ett kortkommando eller ett musklick i datorn. Ett överlägg kan i och med detta möjliggöra för användaren att skriva på datorn, med bilder eller med text beroende på behov. Det kan även ge möjlighet till att spela upp musik, titta på bilder eller titta på filmer.

Flexiboard för barn som är blinda eller har en svår synnedsättning

Barn som är blinda eller har en svår synnedsättning och som ska ha punktskrift som sitt läsmedium kan oftast inte använda en datormus i sitt arbete vid datorn. Det krävs också lång träning för att hantera ett tangentbord. I dessa fall kan det alternativa tangentbordet Flexiboard vara ett bra alternativt sätt att börja styra datorn.

Med individuellt tillverkade överlägg, som är taktilt anpassade, får barnet samtidigt möjlighet att utveckla förmågor som är viktiga för att bli en bra punktskriftsläsare. Lockade av spännande ljud och möjligheten att styra datorn lär de sig att utnyttja sin auditiva och taktila förmåga på ett bra sätt. Det stimulerar till taktil nyfikenhet och utvecklande av viktiga färdigheter för en punktskriftsläsare, såsom taktil avkänning, auditiv uppmärksamhet och finmotorisk färdighet.

Ett barn använder  flexiboard

Alternativa styrsätt

En del barn behöver mer specifika anpassningar. Skolan behöver då samverka med andra samhällsresurser, till exempel barn- och ungdomshabilitering, hjälpmedelscentral, Skoldatatek och dataresurscenter. Ansvaret för att utrusta miljön kring en elev med rörelsehinder med olika typer av hjälpmedel är fördelat på olika aktörer.

Hjälpmedel i skolan på 1177 Vårdguidens webbplats

Publicerat måndag 17 juni 2019