Läsa med digitala verktyg

För den som har svårt att läsa en tryckt bok finns verktyg som underlättar läsningen. Att få boken uppläst via datorn, appar på en platta eller en mobil är några alternativa sätt.

Med ett talsyntesprogram kan all digital text läsas upp. Att erbjuda elever och studerande texter i digitalt format kan därför underlätta studierna. Även elever med annat modersmål kan idag få bra stöd genom upplästa texter.

Myndigheten för tillgängliga medier, MTM
Inläsningstjänst
Studiestöd på modersmål
Ett flerspråkigt digitalt läromedel

Digitala verktyg för läsning

Inspirerande exempel

Rätt verktyg gör skillnad

Publicerat torsdag 23 augusti 2012 Granskat tisdag 15 oktober 2019