Kommunicera med digitala verktyg

Digitala verktyg som stöd för kommunikation finns i olika former. De senaste årens teknikutveckling innebär fler möjligheter att kommunicera på olika sätt - med text, bild- och symbolstöd, film och ljud, tecken som stöd eller teckenspråk.

Digitala verktyg har särskilt stor betydelse för personer i behov av alternativa och kompletterande kommunikationssätt, AKK. De som har behov av AKK finns inom olika grupper med funktionsnedsättningar. För vissa kan det vara nödvändigt att ha särskilt anpassade digitala verktyg för att kunna uttrycka sig, medan andra har det som komplement. Behovet av verktyg kan variera och förändras över tid, i ett livsperspektiv. När ett barn eller en elev använder förskrivna hjälpmedel för kommunikation behövs ett samarbete med habiliteringen.  

Utgångspunkten för valet av digitala verktyg för kommunikation är att de ska ge barnet eller eleven förutsättningar och stöd att utveckla förmågan till kommunikation med omgivningen. Verktygen ska också kunna användas för att visa sina kunskaper. 

Det finns digitala verktyg som kan stödja kommunikation på olika sätt, till exempel:

 • appar och program för alternativ och kompletterande kommunikation, AKK 
 • appar och program som stöd för kommunikation, språkutveckling och kognitivt stöd 
 • teckenordböcker eller ritade tecken som kan innehålla en film som visar hur ordet tecknas. 

Kommunicera med appar och program  

Appar och program kan skapa möjligheter för kommunikation på olika sätt. En del enbart som AKK, andra kan användas som stöd vid kognitiva och kommunikativa svårigheter. Ritade tecken är en bildbas som finns online. Andra teckenordböcker kan innehålla en film som visar hur ordet tecknas. 

Elever som behöver stöd för att läsa, skriva eller prata kan också använda symboler i stället för bokstäver när de skriver SMS och e-post. För den som har behov av det  finns appar för mobiltelefoner som kan vara till stor nytta i vardagen.

Exempel på kriterier för val av AKK-app

 • Finns det någon bildbas i appen? 
 • Finns möjlighet att lägga in egna bilder och text? 
 • Kan man spela in eget tal? 
 • Finns talsyntes eller inspelat tal? 
 • Hur lätt är det att skapa kommunikationskartor? 
 • Hur lätt är det att använda kartorna? 
 • Hur många nivåer och rutor är möjliga att skapa? 
 • Finns det möjlighet att spara anpassningar, arbeta i dator och skriva ut? 
 • Finns det möjlighet att dela skapat material till annan enhet? 
 • Vilka styrsätt är möjliga? 

Inspirerande exempel 

Publicerat onsdag 2 november 2022