Interaktiva skrivtavlor

Interaktiva skrivtavlor finns på många skolor och används av både lärare och elever som ett pedagogiskt verktyg. En interaktiv skrivtavla är en tryckkänslig whiteboard som är kopplad till en dator. Ofta är datorn ansluten till en projektor men den kan också se ut som en stor platt tv.

På en interaktiv skrivtavla kan man lätt visualisera undervisningen. Det är en stor gemensam yta som du fyller med innehåll. Det man gör på skrivtavlan kan sparas i datorn och på så sätt användas flera gånger. Eftersom tavlan är kopplad till en dator kan man nå allt man önskar via till exempel internet.

Aktiviteter på den interaktiva skrivtavlan

Från programvaran som hör till den interaktiva skrivtavlan kan man hämta underlag för att skapa egna aktiviteter. Det finns mallar, spel och övningar som läraren fyller med innehåll passande till undervisningen. Aktiviteterna skapas efter det behov som finns och kan till exempel innebära samarbetsträning, färdighetsträning, logiskt tänkande, begreppsträning med mera.
Via internet kommer man åt lärresurser till exempel sidor med pedagogiska spel.

Skriva med interaktiv skrivtavla

Alla kan skriva på tavlan med fingret eller med en speciell penna. Texten kan förstoras och färgen kan ändras. Även bakgrundsfärgen kan bytas.

Läsa med interaktiv skrivtavla

Om det finns talsyntes installerad på datorn kan den som vill få texten uppläst från skrivtavlan. Även talsyntes i olika läromedel kan användas. Ofta kan man underlätta läsningen genom att använda en spotlight eller en rullgardin.

Räkna med interaktiv skrivtavla

Med en interaktiv skrivtavla kan fler sinnen stimuleras. När man ska räkna kan man dra och släppa symboler eller siffror, till exempel se hur många ägg som får plats i äggkartongen. Miniräknare, linjaler och andra hjälpmedel finns att tillgå.

Publicerat tisdag 11 september 2012 Granskat måndag 6 augusti 2018