Digitalt lärande - Daniellas berättelse

Daniella ser tillbaka och berättar om sin skolgång. Hon beskriver vad digitala verktyg betytt för henne. Hon lyfter också betydelsen av bemötande och tidiga insatser. Speltid 6:12 min.

Att välja digitala verktyg

En avgörande framgångsfaktor för att enskilda elever ska få det stöd de behöver är att lärare, specialpedagog eller speciallärare hittar de rätta digitala verktygen för varje elev.

För att få så bra matchning som möjligt mellan elev och de digitala verktygen behöver användarens behov stå i centrum.

I en kartläggning av elevens behov ska elevens egen kompetens och önskemål lyftas fram. Även anhöriga kunskap om individens behov kan vara betydelsefullt att samla in och beakta. För att genomföra en systematisk matchningsprocess finns flera olika scheman eller vägledningar att följa. När det digitala verktyget sedan ska integreras i undervisningen bör det finnas tekniskt och pedagogiskt stöd och utbildning både för lärare och elever.

Några aspekter att ta hänsyn till vid val av digitala verktyg:

  • Elevens behov – Vilket behov ska det digitala verktyget tillgodose?
  • Undervisningens behov – Vad tillför det digitala verktyget undervisningssituationen? Vilken eller vilka förmågor är digitala verktyget tänkt att utveckla? Hur kan du som lärare ta del av elevens arbete i verktyget?
  • Tillgänglighet – Vilka inställningar kan du göra gällande innehåll och utseende? Hur är utformningen? Hur navigerar du i det digitala verktyget? Finns det talsyntes eller inspelat tal? Vilka styrsätt går att använda?
  • Elevens röst – Hur upplever eleven det digitala verktyget? Hur självständigt kan eleven använda verktyget? Hur motiverad känner sig eleven att använda verktyget?

Här kan du ladda ner ett analysschema som stöd när man väljer verktyg. (PDF-dokument, 104 bytes)

Publicerat tisdag 21 april 2020