Stöd med digitala verktyg

Olika personer lär sig på olika sätt och kan behöva olika verktyg för att nå målen för sin utbildning. It öppnar oändliga möjligheter för detta.

Det här är digitala verktyg

Digitala verktyg är till exempel talsyntes, specifikt utformad stavningskontroll och kalkylator. Det kan vara program eller appar i en dator, platta eller mobil och det kan vara särskilt anpassade
teknikstöd som hjälper eleven att ta in auditiv information i en distraherande
miljö.

Skolans ansvar

Digitala verktyg är huvudmannens ansvar. Enligt skollagen ska eleverna ha tillgång till de lärverktyg som behövs för en tidsenlig utbildning.

Skoldatatek

I många kommuner finns en övergripande verksamhet som arbetar med specialpedagogiskt stöd genom it i lärandet. Ofta kallas denna verksamhet skoldatatek. Vid skoldatateken och andra liknande verksamheter kan skolpersonal få utbildning och support på digitala verktyg i lärandet samt låna utrustning för att prova med elever.

Publicerat onsdag 15 augusti 2012 Granskat tisdag 23 april 2019