Digitalt lärande – Skoldatatek för kompetensutveckling

"Den viktigaste effekten är att elever blomstrar" säger specialpedagogen på skoldatateket i Eskilstuna. Hon berättar om skoldatatekets roll och hur de arbetar. Speltid: 6:21 min.

"Den viktigaste effekten är att elever blomstrar" säger specialpedagogen på skoldatateket i Eskilstuna. Hon berättar om skoldatatekets roll och hur de arbetar. Speltid: 6:21 min.

Skoldatatekens stöd

Skoldatatek arbetar med kompetensutveckling och information om digitalisering ur ett specialpedagogiskt perspektiv. Verksamheten kan medverka till att stimulera och utveckla inkluderande digitala lösningar för elever i behov av särskilt stöd så att de blir delaktiga i sitt lärande.

Större delen av Sveriges kommuner har tillgång till ett skoldatatek eller liknande verksamhet. Där finns ofta möjlighet att låna verktyg, få stöd att välja digitala verktyg utifrån elevers behov, implementera användningen av digitala verktyg i undervisningen och få kompetensutveckling .

Tillgången till fungerande digitala verktyg för elever är många gånger helt avgörande för måluppfyllelsen i skolan. Fungerande support och stöd är viktigt liksom möjlighet för lärarna att få kompetensutveckling i de olika verktygen.

Skoldatateket kan fungera som ett viktigt stöd i arbetet med den strategiska it-utvecklingen i skolan.

Skoldatatekens gemensamma webbplats hittar du här på www.skoldatatek.se.

Publicerat onsdag 1 mars 2023