Rätt verktyg gör skillnad

I de här filmerna får vi träffa eleverna Alexa, Viktor och Nadia som berättar om vilken skillnad användning av rätt verktyg har gjort för dem i deras skolarbete.

Deras lärare, skolledare samt representant från kommunens Skoldatatek berättar om vilka olika faktorer som krävs för att lyckas i arbetet med elever med läs- och skrivsvårigheter och användning av alternativa verktyg. Vi får också ta del av professor Idor Svenssons tankar kring detta utifrån den forskning han genomfört.

Filmerna är inspelade på Slättängsskolan och Milnergymnasiet i Kristianstad.
Du kan få filmerna textade genom att klicka på CC-knappen i filmrutan och välja svenska.

Rätt verktyg gör skillnad - del 1: Utmaningar

Filmen visar att rätt verktyg gör skillnad för elever med läs- och skrivsvårigheter och fokuserar på utmaningar.

Rätt verktyg gör skillnad - del 2: Möjligheter

Filmen visar att rätt verktyg gör skillnad för elever med läs- och skrivsvårigheter och fokuserar på möjligheter.

Rätt verktyg gör skillnad - del 3: Framgångsrik anpassning

Filmen visar att rätt verktyg gör skillnad för elever med läs- och skrivsvårigheter och fokuserar på framgångsrik anpassning.

Rätt verktyg gör skillnad - Förbättrad lärmiljö för alla

I filmen får vi träffa eleverna Alexa, Viktor och Nadia som berättar om vilken skillnad användning av rätt verktyg har gjort för dem i deras skolarbete. Deras lärare, skolledare samt representant från kommunens Skoldatatek berättar om vilka olika faktorer som krävs för att lyckas i arbetet med elever med läs- och skrivsvårigheter och användning av alternativa verktyg. Vi får också ta del av professor Idor Svenssons tankar kring detta utifrån den forskning han genomfört.

Publicerat torsdag 12 januari 2017 Granskat fredag 2 juni 2017