Filmer om digitalt lärande

Här finns filmer om digitalt lärande samlade.

Digitalt lärande – Framgångsfaktorer för Spängerskolan

Spängerskolan har utvecklat ett digitalt lärande på ett framgångsrikt sätt. Arbetet involverar rektor, lärare, elever och skoldatateket. Speltid: 6:51 min.

Spängerskolan har utvecklat ett digitalt lärande på ett framgångsrikt sätt. Arbetet involverar rektor, lärare, elever och skoldatateket. Speltid: 6:51 min.

Spängerskolan har utvecklat ett digitalt lärande på ett framgångsrikt sätt. Arbetet involverar rektor, lärare, elever och skoldatateket. Speltid: 6:51 min.

Digitalt lärande - Forskare samtalar

Tre forskare från Linnéuniversitetet samtalar om sin forskning inom läs- och skrivområdet och beskriver möjligheter med och betydelse av digitala verktyg. Speltid: 7:37 min.

Tre forskare från Linnéuniversitetet samtalar om sin forskning inom läs- och skrivområdet och beskriver möjligheter med och betydelse av digitala verktyg. Speltid: 7:37 min.

Tre forskare från Linnéuniversitetet samtalar om sin forskning inom läs- och skrivområdet och beskriver möjligheter med och betydelse av digitala verktyg. Speltid: 7:37 min.

Digitalt lärande - Daniellas berättelse

Daniella ser tillbaka och berättar om sin skolgång. Hon beskriver vad digitala verktyg betytt för henne. Hon lyfter också betydelsen av bemötande och tidiga insatser. Speltid 6:12 min.

Daniella ser tillbaka och berättar om sin skolgång. Hon beskriver vad digitala verktyg betytt för henne. Hon lyfter också betydelsen av bemötande och tidiga insatser. Speltid 6:12 min.

Digitalt lärande – Skoldatatek för kompetensutveckling

"Den viktigaste effekten är att elever blomstrar" säger specialpedagogen på skoldatateket i Eskilstuna. Hon berättar om skoldatatekets roll och hur de arbetar. Speltid: 6:21 min.

"Den viktigaste effekten är att elever blomstrar" säger specialpedagogen på skoldatateket i Eskilstuna. Hon berättar om skoldatatekets roll och hur de arbetar. Speltid: 6:21 min.

Rätt verktyg gör skillnad

I de här filmerna får vi träffa eleverna Alexa, Viktor och Nadia som berättar om vilken skillnad användning av rätt verktyg har gjort för dem i deras skolarbete.

Deras lärare, skolledare samt representant från kommunens Skoldatatek berättar om vilka olika faktorer som krävs för att lyckas i arbetet med elever med läs- och skrivsvårigheter och användning av alternativa verktyg. Vi får också ta del av professor Idor Svenssons tankar kring detta utifrån den forskning han genomfört.

Filmerna är inspelade på Slättängsskolan och Milnergymnasiet i Kristianstad.
Du kan få filmerna textade genom att klicka på CC-knappen i filmrutan och välja svenska.

Rätt verktyg gör skillnad - del 1: Utmaningar
Filmen visar att rätt verktyg gör skillnad för elever med läs- och skrivsvårigheter och fokuserar på utmaningar.
Rätt verktyg gör skillnad - del 2: Möjligheter
Filmen visar att rätt verktyg gör skillnad för elever med läs- och skrivsvårigheter och fokuserar på möjligheter.
Rätt verktyg gör skillnad - del 3: Framgångsrik anpassning
Filmen visar att rätt verktyg gör skillnad för elever med läs- och skrivsvårigheter och fokuserar på framgångsrik anpassning.
Rätt verktyg gör skillnad - Förbättrad lärmiljö för alla

I filmen får vi träffa eleverna Alexa, Viktor och Nadia som berättar om vilken skillnad användning av rätt verktyg har gjort för dem i deras skolarbete. Deras lärare, skolledare samt representant från kommunens Skoldatatek berättar om vilka olika faktorer som krävs för att lyckas i arbetet med elever med läs- och skrivsvårigheter och användning av alternativa verktyg. Vi får också ta del av professor Idor Svenssons tankar kring detta utifrån den forskning han genomfört.

Publicerat torsdag 19 januari 2023