Ukraina: Så möter du nyanlända barn och elever

Här samlar vi vägledande information för dig som arbetar inom förskola eller skola och möter nyanlända barn och ungdomar som flytt från Ukraina.

Att prata med barn och unga om krig och kriser

Barn och unga påverkas precis som alla andra av det som sker i omvärlden. De hör och ser bilder och kan i många fall känna oro. Alla har olika sätt att hantera oro. En del vill kanske inte tänka på krig eller hot om krig och undviker därför att prata om det. Det är därför viktigt att låta de frågor som kommer upp styra samtalet. Du som vuxen kan lyfta ämnet, men låt barnen eller eleverna styra samtalet.

Några snabba tips för samtal med barn och unga om situationen i Ukraina:

 • Anpassa samtalen till barnens eller elevers ålder.
 • Ställ öppna frågor om barnens eller elevernas känslor och tankar om det som visas i media.
 • Ta deras oro på allvar.
 • Prata lugnt och undvik att dina egna känslor tar över i samtal med barn och elever.
 • Håll fast i rutiner i skolvardagen för att skapa trygghet och lugn.
 • Prata om källkritik - fråga var de har sett eller läst det som de berättar om.

Ta del av fler tips på Skolverkets webbplats

Nyanlända barns rätt till utbildning

EU har aktiverat det så kallade massflyktsdirektivet. Det innebär att personer från Ukraina kan få ett tidsbegränsat uppehållstillstånd, ett så kallat uppehållstillstånd med tillfälligt skydd, och att barn och unga som kommer till Sverige har rätt till utbildning.

På Skolverkets webbplats kan du läsa mer om nyanländas rätt till utbildning:

Särskilt stöd till nyanlända elever

I stödmaterialet Särskilt stöd till nyanlända elever hittar du information om vad skolan kan behöva göra – och tänka på – när en elev är nyanländ och kan vara i behov av särskilt stöd. I stödmaterialet finns bland annat stöd kring vad som är bra att tänka på i samverkan med tolk och dialog med vårdnadshavare till nyanlända elever.

Ett annat kapitel som du kan ha användning för i mottagandet av nya elever är sidan Samarbete i utredningen. Där kan du ta del av informativa filmer om "Posttraumatiskt stressyndrom, PTSD - likheter och skillnader med adhd" samt "Psykologisk första hjälpen för barn som varit med om svåra händelser".

Stödmaterialet vänder sig till personal inom de obligatoriska skolformerna samt gymnasie­­skolan och gymnasie­särskolan. Stödmaterialet producerades av Specialpedagogiska skolmyndigheten år 2018.

Alternativ och kompletterande kommunikation - AKK

En fungerande kommunikation är en förutsättning för lärande och delaktighet. För nyanlända barn och unga kan det vara svårt att kommunicera med kamrater och vuxna. Då kan det vara bra att exempelvis använda kroppsrörelser, gester eller bildstöd för att stärka förståelsen.

Tillgänglig lärmiljö på specialskolor 

Specialpedagogiska skolmyndigheten är skolhuvudman till tio specialskolor som erbjuder undervisning som är anpassad för målgruppen. Vi tar emot:

 • Elever som är döva eller har hörselnedsättning samt elever med kombinerad syn- och hörselnedsättning som får tvåspråkig undervisning i teckenspråkig miljö i regionala specialskolor i Lund, Vänersborg, Stockholm, Örebro och Härnösand.
 • Elever med medfödd dövblindhet samt elever som är döva eller har hörselnedsättning i kombination med intellektuell funktionsnedsättning som får en anpassad tvåspråkig undervisning i teckenspråkig miljö på Åsbackaskolan i Örebro.
 • Elever med synnedsättning och ytterligare funktionsnedsättning som får en synanpassad utbildning på Ekeskolan i Örebro.
 • Elever med grav språkstörning som får en utbildning med fokus på språk och kommunikation på Hällsboskolan i Mälarhöjden och Kungsholmen i Stockholm samt i Umeå.

Här finns mer information om våra specialskolor

Nyanlända elever som är döva eller har hörselnedsättning

Om du möter nyanlända elever från Ukraina som är döva eller har hörselnedsättning är det bra att tänka på, om de är teckenspråkiga, att de har ett helt annat teckenspråk än svenskt. Det ukrainska teckenspråket bygger på det ryska teckenspråket och har ett helt annat handalfabet som bygger på det slaviska alfabetet.

Det är viktigt att skolan i mötet med nyanlända elever och deras vårdnadshavare anlitar döva teckenspråkstolkar som komplement till teckenspråkstolkar, där tolkarna kan förmedla det som sägs till ett mera visuellt teckenspråk. Om det även finns döva teckenspråkstolkar som behärskar ukrainskt eller ryskt teckenspråk bör de anlitas i första hand.

I Ukraina finns närmare 60 dövskolor där eleverna får tvåspråkig undervisning i teckenspråkig miljö. Det är viktigt att de nyanlända eleverna får en liknande undervisning i Sverige. I Sverige har vi fem regionala specialskolor för elever som är döva eller har hörselnedsättning i Lund, Vänersborg, Stockholm, Örebro och Härnösand.

Rådgivning om att möta nyanlända med funktionsnedsättning

Du kan kontakta vår tjänst Fråga en rådgivare för att få svar på frågor om specialpedagogik. Nedan har vi samlat tidigare frågor och svar om nyanlända och flerspråkiga med funktionsnedsättningar:

Kontakta Fråga en rådgivare

Telefontider:

 • Måndagar och torsdagar klockan 13-15
 • Tisdagar, onsdagar och fredagar klockan 9:30-11:30

Telefonnummer:

 • 010-473 60 00

Du kan även skicka in din fråga till oss dygnet runt genom vårt formulär.

Statsministern talar till skolelever om vad som händer i Ukraina

Statsminister Magdalena Andersson vänder sig direkt till skolelever i detta tal om vad som händer i Ukraina. Visa gärna filmen för barn och elever i skolan. Filmen är cirka fem minuter lång och textad.

Statsminister Magdalena Andersson vänder sig direkt till skolelever i detta tal om vad som händer i Ukraina. Visa gärna filmen för barn och elever i skolan. Filmen är cirka fem minuter lång och textad.

Publicerat tisdag 17 maj 2022