European Agencys logotyp

European Agencys temadiskussion om förskoleverksamhet och barnomsorg på utbildning 2020-arbetsgruppens möte

European Agency deltog på det andra mötet i arbetsgruppen Utbildning och omsorg i tidiga år, som är en av sju grupper som inrättats som en del av Europeiska unionens Utbildning 2020-program.

Arbetsgrupperna utgör ett forum för utbyte av god praxis och erfarenheter som hjälper länderna att utveckla sin politik inom utbildning både nationellt och på EU-nivå.

Arbetsgruppen Utbildning och omsorg i tidiga år arbetar för att förskoleverksamheten och barnomsorgen i hela Europa ska uppnå en bra kvalitetsnivå.
Arbetsgruppen sammanträdde igen i Bryssel i mars. Det två dagar långa sammanträdet anordnades av Europeiska kommissionen och handlade bland annat om professionalisering av personalen och om social inkludering. På sammanträdets andra dag anordnades en temadiskussion om inkludering. Under denna diskussion berättade European Agency om projektet Inkluderande utbildning i förskolan och de främsta resultaten från det projektet, det vill säga självreflektionsverktyget och policyrekommendationerna. Företrädarna från de olika länderna som deltog diskuterade hur de kan utveckla sitt arbete utifrån rekommendationerna från projektet liksom hur självreflektionsverktyget skulle kunna användas på nationell nivå.

Du kan följa arbetet i arbetsgrupperna för utbildningsfrågor på Europeiska kommissionens webbplats för utbildning.

Publicerat fredag 16 augusti 2019