Logotyp European Agency

European Agencys samarbete med Europeiska kommissionens stödtjänst för strukturreformer

European Agency fortsätter sitt samarbete med Europeiska kommissionens stödtjänst för strukturreformer och utbildningsministerierna i Cypern, Grekland, Polen och Tjeckien. Syftet med initiativen, som finansieras genom Europeiska unionens stödprogram för strukturreformer är att främja och förbättra ländernas inkluderande utbildningssystem.

Den andra fasen i European Agencys stöd till lagstiftningsreformen rörande specialpedagogik i Cypern

Stödtjänsten för strukturreformer och European Agency hjälper utbildnings-, kultur-, idrotts- och ungdomsministeriet i Cypern att ta fram ett nytt lagförslag för inkluderande undervisning. Det är en del i den planerade reformen som ska göra utbildningssystemet mer inkluderande.

Den första fasen i projektet avslutades sommaren 2019 och resulterade i att ett utkast till lagförslag om inkluderande undervisning togs fram. I den andra fasen ska lagförslaget färdigställas och bestämmelserna i det beredas.

Den andra fasen inleddes officiellt med att medarbetarna från European Agency och företrädare för Europeiska kommissionen besökte ministeriet i september 2019. Läs gärna mer om mötet på European Agencys webbplats.

Detta inledningsmöte följdes av ett fyra dagar långt besök i Lissabon i Portugal i november. Företrädare för det cypriotiska ministeriet besökte inkluderande exempelskolor och hade chans att diskutera det portugisiska systemet och Portugals lagstiftning för inkluderande undervisning. Läs mer.

Arbetsseminarium i Grekland inom ramen för projektet om inkluderande undervisning som leds av stödtjänsten för strukturreformer

Ett arbetsseminarium för European Agencys stöd till det grekiska ministeriet för utbildnings- och religionsfrågor anordnades i Aten den 23–24 september 2019. Syftet med seminariet var att diskutera prioriteringarna för inkluderande undervisning i Grekland, och ett stort antal intressenter deltog. Läs mer om seminariet.

European Agencys fortsatta stöd för höjning av kvaliteten på den inkluderande undervisningen i Polen

Den 28–30 oktober deltog European Agency i ett antal arbetsmöten till stöd för det polska utbildningsministeriets arbete med att höja kvaliteten på den inkluderande undervisningen i landet. Dessa möten ingick i projektet för stöd till höjning av kvaliteten på den inkluderande undervisningen i Polen finansierat via stödprogrammet för strukturreformer, och mötena besöktes av många olika intressenter från polska ministerier och institutioner. Läs mer om mötena på European Agencys webbplats.

Publicerat fredag 9 oktober 2020