Bilden visar en screenshot av European Agencys webbplats.

En tillgänglig webbplats

European Agency har omarbetat sin webbplats. Webbplatsen är den främsta källan till information om European Agencys projekt och verksamhet under de senaste tjugo åren.

Den nya webbplatsen lanserades i mars 2018. Alla delar har redigerats och omorganiserats med utgångspunkt i tillgänglighet och användbarhet. Den nya webbplatsen är mer visuell och enklare att hitta i, och all information är sökbar via olika filter.

Informationstillgänglighet är något som European Agency prioriterar högt. Vi vill att allt vårt material ska vara tillgängligt för alla användare. Vi har vidtagit en rad olika åtgärder för att hela vår webbplats ska vara tillgänglig, bland annat följande:

  • Vi anlitade ett webbutvecklingsföretag som gjorde om vår webbplats i enlighet med Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0, riktlinjerna från initiativet för webbtillgänglighet.
  • Vi samarbetade med ett annat externt webbutvecklingsföretag som är specialiserat på tillgänglighetsanpassning.
  • Vi genomförde undersökningar om vår webbplats bland användarna och har anpassat webbplatsen efter deras behov.
  • Vi har lagt in ett extra tillgänglighetsverktyg på webbplatsen som användarna kan styra sidorna med.
  • Vi lät externa användare av tekniska hjälpmedel testa webbplatsens utformning och logik under utvecklingsarbetets gång.

Webbutveckling och användartestning

Vi har nyligen genomfört användartestning, där användarna fick testa om webbplatsen fungerar med tekniska hjälpmedel. Användare som använder förstoringsglas för synskadade och skärmläsare för blinda deltog och testade webbplatsen med olika hjälpmedel, liksom inbyggda funktioner för förstoring och uppläsning av skärminnehåll.

Testanvändarna fick möjlighet att testa webbplatsen och berätta vilket helhetsintryck de fick när det gäller användbarhet, tillgänglighet och potentiella hinder. De testade det nya tillgänglighetsverktyget, navigeringen, utformningen och logiken, liksom innehållet på webbplatsen. Vi bad dem även att berätta för oss hur de upplevde webbplatsen och hur mycket de tyckte om den under tiden de använde webbplatsen och efteråt. Vi tog sedan hänsyn till testresultaten när sista handen lades vid webbplatsens innehåll och utformning.

Artikeln är en del av European Agencys nyhetsbrev på svenska.

Publicerat fredag 9 oktober 2020