Logotyp European Agency

Arbetsgruppen för främjande av gemensamma värden och inkluderande utbildning: kollegialt kunskapsutbyte

Som en del i European Agencys löpande aktiva deltagande i Europeiska kommissionens arbetsgrupper för utbildningsfrågor (inom ramen för Utbildning 2020) deltog European Agency nyligen i ett möte för kollegialt kunskapsutbyte som anordnades av arbetsgruppen för främjande av gemensamma värden och inkluderande utbildning. Deltagarna på denna tillställning i Istanbul i Turkiet diskuterade utmaningarna vad gäller tillgång till utbildning, övergångar och unga invandrarelevers värderingar och hur dessa kan hanteras.

Läs mer om det kollegiala kunskapsutbytet.

Publicerat tisdag 11 februari 2020