Pedagoger och barn i medeltidskläder spelar och sjunger.

Tillgänglig medeltidsdag för elever med funktionsnedsättning

(Dagen är dokumenterad i en film som hittas längst ner på sidan.)

Det forskades, det klipptes och det målades. Eleverna förberedde sig noga inför en annorlunda historieundervisning utanför skolan. I bussar kom de från hela Sverige och samlades i Nyköping för en historisk upplevelsedag om medeltiden på Nyköpingshus.

Den historiska upplevelsedagen gick av stapeln 18 maj 2011. Specialpedagogiska skolmyndigheten hade bjudit in alla elever vid specialskolorna som följer grundsär- och träningsskolans kursplaner att prova på det medeltida livet.

Tillgänglighet för alla

Personalen på Åsbackaskolan, som tillhör SPSM, hade tillsammans med aktörer utifrån planerat ett medeltidsprogram som gjorts tillgängligt för alla. De hade ordnat med punktskrift och svällpappskartor. Hörselslingor fanns utlagda och under hela dagen fanns teckentolkar på plats. Allt detta för att elever med grav språkstörning, hörselnedsättning, synnedsättning eller andra funktionsnedsättningar skulle få prova på medeltidsaktiviteter såsom repslageri, sköldmålning och ridning. Det fanns även möjlighet att prova en riddarrustning, tornera i rullstol och mycket mer.

– Dagens motto var att alla skulle kunna delta utifrån sina förutsättningar, berättar Pär Furå, lärare på Åsbackaskolan och en av många eldsjälar bakom medeltidsdagen.

Att lära genom att göra

Syftet med att arrangera dagen var att inspirera till temaarbete på hemskolan både före och efter själva aktiviteten.

– Vid Åsbackaskolan har vi länge arbetat med egna upplevelser som metod för att lära. Att "lära genom att göra" ger sinnesupplevelser som hjälper eleven att förstå verkligheten. Upplevelserna motiverar och gör eleverna nyfikna så att det skapas en förståelse för kopplingen mellan det konkreta och abstrakta i tillvaron, berättar Pär Furå.

– Men praktiskt lärande där man både ser och känner det man upplever fungerar egentligen på alla barn och användes av specialskolorna redan på 1800-talet när de startade, fortsätter han.

Succé i repris

Den historiska upplevelsedagen vid Nyköpingshus genomfördes för andra gången och var en repris från succédagen 2008. Medeltidsdagen är ett samarbete mellan Specialpedagogiska skolmyndigheten, Södermanlands museum, Nyköpings kommun och Rotary i Nyköping.

Pengar för genomförandet fick Åsbackaskolan via en ansökan till Kulturrådet om Skapande skola och att göra kulturen till en del i lärandet bland annat genom elevers egna skapande.

Dagen dokumenterad i film

Den historiska upplevelsedagen finns nu dokumenterad på film, se nedan. Filmen är 27 minuter.

 

Publicerat torsdag 25 oktober 2012 Granskat onsdag 20 januari 2016