Pojke som bygger lego med pedagog i bakgrunden

Med Oscar som modell fick Hedens skola arbetsro

Under sina två första skolår har Axel och Carl tagit sig från kaos till trivsel. Vändpunkten kom när deras lärare började arbeta enligt "Oscar-modellen".

Axel Melander och Carl Plaketti går på Hedens skola på Hönö, strax nordväst om Göteborg och har diagnoserna adhd-Asperger.

– Vi hade bara knapphändig information om pojkarna när de kom och var oförberedda på hur de kan agera. Det blev mycket frustration. De fick raseriutbrott, Axel gömde sig. De andra barnen fick stå tillbaka, säger klasslärare Karin Elmdahl.

Anne Jokiranta, som började arbeta som extra resurs för killarna på hösten i sexårs, bekräftar bilden:

– Det var kaos. Vi pedagoger var oeniga, föräldrarna var oroliga och pojkarna deppiga. De längtade hem till mamma. Det var ett rörigt år för oss alla.

Under vårterminen i sexårs kände de att "vi måste börja om från början". Skolans elevhälsoteam och arbetslaget fick handledning och utbildning via Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM). De började arbeta enligt den modell som presenteras i boken Vi är inte bra på barn som Oscar – hur kan vi bli det? av Lena Pettersson. En tvådagars baskurs hos SPSM i Göteborg blev en aha-upplevelse.

– Man fick förståelse för och bekräftelse på saker man förstått innerst inne om hur personer med Asperger och adhd upplever världen, säger Anne Jokiranta.

Inför ettan förberedde de sig noga. Struktur blev framgångsnyckeln. Att dagarna gjordes så förutsägbara som möjligt. Att samarbetet med föräldrarna formaliserades med regelbundna möten och daglig rapport i kontaktbok. Att Anne blev extra resurs på heltid. Och att pojkarna fick ett eget rum.

Genom att Axel och Carl fått en reträttplats slipper de försöka klara skolarbete och socialt samspel samtidigt. De behöver få träna olika förmågor en i taget, eftersom de har svårt att sortera intryck.

– Vi var oroliga för att andra på skolan skulle tänka att "sitter de ensamma, hujedamej", men handledningen gav oss stöd för att låta dem välja själva, säger Karin Elmdahl.

Periodvis vill pojkarna inte arbeta i klassrummet alls, och därför är det också en utmaning att värna Axels och Carls delaktighet i den stora gruppen. Särskilt Axel har behov av att kunna dra sig undan, av lugn och ro.

– Men det går framåt. I början satt Axel och jag mest under bordet och arbetade. Han rymmer ibland när han är arg eller ledsen, och jag får jaga efter honom över ön. Men nu kan han själv säga efteråt att "det där var inte så bra", säger Anne.

Både Axel och Carl kan mycket om saker som intresserar dem. Eftersom de också är luststyrda och lättstörda har de svårt att följa klassens planering. Ibland kan de å andra sidan gå in helt för vissa ämnen i flera veckor.

– Det gäller att undervisa dem när de är intresserade och ta chansen till lärande i de samtal och situationer som uppstår. De behöver också hjälp med att bryta när de vill göra samma sak hela tiden, säger Anne.

Både hon och Karin är oroliga för att pojkarna inte ska lära sig nog för att till exempel klara nationella provet i trean. Därför gäller noggranna förberedelser även inför tvåan, allt i tätt samarbete med föräldrarna. Anne och Karin upplever att de har en god erfarenhetsmässig och intuitiv förståelse för hur de bäst möter Axel och Carl, men att de behövde få kvitto på att de gör rätt.

Deras rådgivare på SPSM, Thomas Ahlstrand och Maude Wildow, har sett många exempel på hur tid för reflektion, planering, handledning, kompetensutveckling och lokaler anpassade till elevens behov ger resultat.

– Vår roll är ofta att visa att det inte finns bättre lösningar någon annanstans och ingjuta mod i pedagogerna att våga tänka nytt. Vi känner oss väldigt trygga i Oscar-modellen, där essensen är flexibilitet – att hitta kreativa lösningar utifrån elevens behov – och att lyssna på föräldrar och elever, säger Thomas Ahlstrand.

Text: Anne-Charlotte Horgby Foto: Anna Rehnberg

Fotnot: Vi är inte bra på barn som Oscar – hur kan vi bli det? av Lena Pettersson (2005) och uppföljaren Oscar visar vägen (2011) finns att beställa och ladda ned under rubriken Köpa läromedel.

Publicerat tisdag 6 november 2012 Granskat onsdag 13 juli 2016