Barn och personal på avdelningen Kråksången på Norreports förskola i Karlshamn.

Barnanpassat tänk är grunden hos Kråksången

– Ibland behövs att någon utomstående bekräftar att vi gör och tänker rätt! Då vågar vi vidareutveckla vårt tänk, kan känna oss trygga i det och kan vara förvissade om att det kommer barnen tillgodo. Det säger personalen på Kråksångens avdelning i Norreports förskola i Karlshamn, som fått specialpedagogiskt stöd av en av SPSM rådgivare.

Liv och rörelse i ljuddämpade lokaler

På Norreports förskola är det liv och rörelse, precis som på vilken förskola som helst. Men tack vare att de relativt nybyggda lokalerna gjorts ljuddämpade redan från början, känns miljön ändå lugn. Kråksången är något mindre än övriga avdelningar, här finns 16 barn.

Sökte stöd för elev

– För en tid sedan började ett barn hos oss, som hade svårt att delta i verksamheten, berättar Åza Bengtsson, förskollärare.

– Vi kontaktade kommunens specialpedagog, som gav oss en hel del tips. Hon i sin tur kontaktade SPSM för ytterligare hjälp, fortsätter Anna-Karin Bladh, också förskollärare.

Olikheter är bra

Med hjälp av egna tankar, stöd från både kommunens specialpedagog och från SPSM, har personalen nu kommit en bra bit på väg när det gäller att fånga intresset hos barnet och få med det i leken.

– Barnen accepterar utan problem att vi alla är annorlunda och bemöts efter sina behov, förklarar Åza. Olikheter är bra. Vi är inte lika och ska inte vara det heller. Alla har vi olika behov – det som är bra för dig är kanske inte det för mig.

– Vi ser varje barn som en individ för sig, inte som pojke eller flicka, eller att de har något särskilt etniskt ursprung, betonar hon.

Stöd från SPSM

– När jag blev kontaktad, besökte jag förskolan för att observera och göra mig en bild av situationen, berättar Britt-Lis Persson, rådgivare vid SPSM:s Växjökontor. Förskolan önskade få en bredare och djupare kunskap kring den aktuella funk­tionsnedsättningen. Personalen hade redan från början en positiv grundsyn och en inställning som gör barnen delaktiga. Det var en god utgångspunkt när vi sedan började prata om hur de kan anpassa rutiner och förhållningssätt.

Information, strategier och tips om litteratur

Britt-Lis informerade bland annat om olika pedagogiska konsekvenser av funktionsnedsättningen. Tillsammans la personalen och Britt-Marie upp strategier för bemötande och pedagogiska anpassningar i miljön. De fick också tips om litteratur och var de kan hitta mera fakta.

– Från SPSM:s sida arbetar vi mycket utifrån Barnkonventionen, säger Britt-Lis. Det märks tydligt att Kråksångens personal har ett tänk som utgår från det, vilket varit till god hjälp i våra samtal. De har nu hunnit så pass långt på väg kring de frågeställningar vi diskuterat, att de klarar att arbeta vidare själva. Behöver de mer hjälp, vet de att de kan kontakta oss på SPSM igen.

Publicerat torsdag 25 oktober 2012 Granskat fredag 20 maj 2016