Elever som sitter vid ett stort bord i ett klassrum och arbetar och pratar med varandra

Inkludering

Inkludering är en pågående demokratisk process som visar på alla människors rättigheter, lika värde och som ständigt söker efter bättre sätt att tillvarata mångfald och olikheter. 

Förskolor och skolor strävar efter att öka möjligheten att uppleva gemenskap och aktivt deltagande med en hög pedagogisk vinst. I detta ligger också att alla barn och elever ska ges förutsättningar till en likvärdig utbildning av hög kvalitet. Det sätt och den inriktning som verksamheten väljer att organisera sig på är också av betydelse för i vilken mån verksamheten lyckas i sin inkluderingssträvan.

European Agency

När det handlar om inkludering kan du läsa mer på våra sidor som handlar om vårt arbete i European agency.

Working towards Inclusive Education in Europe
How to implement inclusive education

Manual undertext på svenska

  1. Klicka på ikonen undertext nere under filmen när. den röda linjen syns är undertext påslagen.
  2. Klicka på inställningar (kugghjulet). Välj undertexter, välj översätt automatiskt, välj i rullist till svenska.
  3.  Nu skall filmen textas på svenska, (kvaliteten är varierande beroende på innehållet men man får tolka om vissa ord som ibland blir fel).

Frågor och svar om inkludering

Publicerat torsdag 3 september 2020