Vilket språk ska vi fokusera på romani, bosniska, tyska eller ska vi börja lära teckenspråk?

Vilket språk ska vi fokusera på romani, bosniska, tyska eller ska vi börja lära teckenspråk?

Svar:

Det viktiga är att i första hand ta reda på vilket språk som är elevens huvudsakliga modersmål. Detta för att kunna ge rätt modersmålsstöd i skolan. Att göra en pedagogisk kartläggning i samverkan med modersmålsläraren kan vara en framkomlig väg.  Då eleven har en grav hörselnedsättning rekommenderar vi även att snarast komma igång med svenskt teckenspråk både för eleven och omgivningen.

I stödmaterialet Särskilt stöd till nyanlända eleverpå vår webbplats hittar du mera information kring hörselnedsättning och flerspråkighet

På Skolverkets webbplats kan du läsa om kartläggning för nyanlända

Publicerat torsdag 23 juni 2016 Granskat torsdag 22 februari 2018