Vilket diagnosmaterial är bra att använda för elever inom AST?

Vilket diagnosmaterial är bra att använda för elever med AST? Jag måste kartlägga en elev för att få veta var eleven ligger kunskapsmässigt i svenska, matematik och engelska, vilket inte är gjort på väldigt länge. Eleven är väldigt negativ till att göra detta och vi har svårt med att hitta material som passar.

Svar:

Elever med inom autismspektrumtillstånd (AST) har olika strategier för att hantera det som är svårt. Det finns inget specifikt kartläggningsmaterial. Många med Aspergers syndrom har svårt att uppbringa motivation till att göra något som de inte är intresserade av. Ibland kan det vara så att eleven inte kan föreställa sig slutprodukten och därför behöver tydligare instruktioner eller en modell att utgå ifrån. Det är också viktigt att tydligt förklara varför man måste visa vad man kan.

Arbeta med hjälp av bildstöd
Med hjälp av bildstöd kan man göra trappor med olika steg för att komma till ett mål, att till exempel synliggöra hur eleven kan nå målen för att få grundskolebetyg och söka in på gymnasiet. Det kan bli synligt med hjälp av bilder. Helene Fägerblad har framställt en skrift med konkreta tips för Habilitering och hälsas räkning. Där kan man få idéer om hur man kan få eleven att visa kunskaper.
Aspergers syndrom och andra autismspektrumtillstånd i grundskola och gymnasium på Hälsa och habiliterings webbplats

Lär mer om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar
På vår webbplats finns ett studiepaket om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar där rådgivare Linda Petersson har en föreläsning om pedagogiska strategier vid neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.
Studiepaket NPF föreläsning med Linda Petersson på vår webbplats

Förslag på kartläggningsmaterial
Ulrika Aspeflo kartläggningsmaterial SEP

Såhär vill jag ha det i skolan - material med bildstöd för att prata om stödbehov med eleverna, från pedagog Malmös webbplats.
Så här vill jag ha det i skolan

Levla lärmiljön Förskola. Ett stödmaterial för tidiga insatser från Umeå kommuns webbplats

Levla lärmiljön Grundskola. Ett stödmaterial för skolpersonal från Umeå kommuns webbplats

Skolkompassen 1, pedagogiskt kartläggningsmaterial på Gothia fortbildnings webbplats

Skolkompassen 2, pedagogiskt kartläggningsmaterial på Gothia fortbildnings webbplats

Skolkompassen 3, checklista för anpassningar på Gothia fortbildnings webbplats

Litteratur:
Sjölund, A., Jahn, C., Lindgren, A. & Reuterswärd, M. (2017). Autism och ADHD i skolan : handbok i tydliggörande pedagogik. Natur & Kultur.

Publicerat tisdag 14 november 2017 Granskat tisdag 24 april 2018