Vilket bildstöd skall vi välja?

Jag arbetar som specialpedagog och undrar vilka bilddatabaser som finns och som kan användas för barn och elever i behov av struktur. Jag undrar också om finns  bilder som är kostnadsfria och som man får använda?

Svar:

Bilder kan vara ett stort stöd för barn och elever som behöver använda flera sinnen för att ta till sig information och utveckla språket. Det finns flera olika bilddatabaser som man kan använda sig av. Både sådana som är fria för nedladdning och sådana som man får betala för.

Kostnadsfria bilddatabaser
Bildstöd.se har bilder för fri nedladdning där det finns färdiga bilder för olika situationer, men man kan också lägga in egna.
Papunet är det finska förbundet för utvecklingsstörning, och deras webbplats verkar för en tillgänglig och jämlik kommunikation. Där finns ett bildverktyg med många bilder för fri nedladdning.

Man kan också använda bilder som är fotografiska och som man fotar själv från den egna miljön.

Bilddatabaser som inte är kostnadsfria
Widgitsymboler kommer från det engelska företaget Widgit Software och innehåller en stor symbolbas med över 13.000 symboler för alla åldrar. De säljs av Symbolbruket. Vi har en bilddatabas av svartvita pictogrambilder till försäljning på Picto online.

Publicerat onsdag 11 januari 2017 Granskat torsdag 26 oktober 2017