Jag undrar om finns  bilder som är kostnadsfria och som man får använda?

Jag undrar om finns  bilder som är kostnadsfria och som man får använda?

Svar:

Det finns flera olika bilddatabaser som man kan använda sig av. Både sådana som är fria för nedladdning och sådana som man får betala för.

Kostnadsfria bilddatabaser
Bildstöd.se har bilder för fri nedladdning där det finns färdiga bilder för olika situationer, men man kan också lägga in egna.
Papunet är det finska förbundet för utvecklingsstörning, och deras webbplats verkar för en tillgänglig och jämlik kommunikation. Där finns ett bildverktyg med många bilder för fri nedladdning.

Man kan också använda bilder som är fotografiska och som man fotar själv från den egna miljön.

Bilddatabaser som inte är kostnadsfria
Widgitsymboler kommer från det engelska företaget Widgit Software och innehåller en stor symbolbas med över 13.000 symboler för alla åldrar. De säljs av Symbolbruket. Vi har en bilddatabas av svartvita pictogrambilder till försäljning på Picto online.

Publicerat onsdag 21 oktober 2020