Vilket betyg kan jag sätta i idrott när eleven har en cp-skada?

Jag har en elev i årskurs 9 som jag har satt F på i betyg denna terminen, men vill ändå lyfta frågan inför kommande termin. Eleven har en liten cp-skada. Rörelsemomenten går bra, eleven deltar och är med efter sin förmåga. Hen går även på extra motorik träning med en lärare i kommunen. Eleven deltar i dans men rörelserna är inte i takt till musiken, det bidrar självklart att ena benet släpar. Det brister mycket i kunskaper kring  orientering. Vi har övat på de lektioner jag haft men det är väldigt svårt att förstå även runt skolgården. Eleven deltar alltid och gör sitt bästa. Vi diskuterar betygssättningen med specialidrottsläraren, men jag vill höra hur mycket jag pysa!

Svar:

Undantagsbestämmelsen är utformad för att ge möjligheter att undanta vissa enstaka moment, som eleven på grund av funktionsnedsättning inte kan uppnå, inte heller med hjälp av särskilt stöd. Vi kan inte avgöra i vilken utsträckning ni ska tillämpa bestämmelsen, det är alltid den egna skolan som ska fatta beslutet.
Principer för betygssättning
Vi kan ändå peka på några principer. Betygssättningen hänger ju ihop med den anpassning av lektionerna som görs. Ni kanske kan göra lite mer där? Här finns många idéer att hämta i materialet Visst kan alla vara med samt även i DATE-materialet som innehåller en mängd lektionsförslag där en del kan göras på idrotten. Eventuellt kan en kontakt med sjukgymnast på barn- och ungdomshabiliteringen vara ett stöd i samtal om anpassningar. Kontakten sker via vårdnadshavarna.

Att nå kunskapskraven i orientering kanske är svårt. Cp-skadan kan yttra sig som en liten rörelsenedsättning, men de kognitiva svårigheterna kan vara mer omfattande. Skolan ska kompensera för bristande förmågor, och vi vill peka på möjligheten av att bli bra på att navigera med hjälp av en GPS. Diskutera gärna med skolans specialpedagog.

Det låter som om eleven har goda förutsättningar att kunna få ett högre betyg än F, ni har en specialidrottslärare, ni tänker på eleven i planeringen och denne gör sitt bästa.
Publicerat tisdag 20 april 2021