Vilken lästräning är bra för högstadieelever med dyslexi?

Vilken lästräning är bra för högstadieelever med dyslexi?

Svar:

Det handlar om vilken del av läsningen som behöver förstärkas. Avkodningen är grundproblemet vid dyslexi. Olika elever hittar olika strategier för att kompensera för sin svårighet. Därför är det nödvändigt att klargöra vilken strategi eleven har valt. Är eleven en så kallad chansare eller tragglare? Det sistnämnda är mer ovanligt bland äldre elever men de finns representerade.
 
För elever som fastnar i tragglandet kanske man hellre ska använda en metod enligt flash-cardmodellen som bland annat utarbetats av Maj-Gun Johansson. Wittingmetoden riktar sig också till äldre elever och vuxna.


Publicerat torsdag 4 mars 2021