Vilka tester används vid dyskalkyliutredningar?

Vilka tester används vid dyskalkyliutredningar?

Svar:

Specifika räknesvårigheter är en komplex svårighet med många bakomliggande orsaker. Det finns inga regler för hur en utredning går till eller vilka test som ska ingå. Olika aktörer kan ha olika tester.

Ett komplement till den pedagogiska utredningen är det underlag som Danderyds sjukhus erbjuder inför dyskalkyliutredningar på sin webbplats. Det är dock viktigt att tänka på att en elev inte behöver någon diagnos för att få det stöd som den har laglig rätt till enligt Skollagen. 
Det finns även olika högskole- och universitetsutbildningar inom ämnet matematiksvårigheter.

Om dyskalkyli på Danderyds sjukhus webbplats 
Publicerat torsdag 29 oktober 2020