Vilka tester används vid dyskalkyliutredningar?

Vilka tester används vid dyskalkyliutredningar?

Svar:

Specifika räknesvårigheter är en komplex svårighet som kan ha många olika orsaker. Det finns inga regler för hur en utredning går till eller vilka test som ska ingå. Olika utredare kan ha olika tester.

 

Det finns ett underlag som Danderyds sjukhus använder sig av för att samla information inför utredning av dyskalkyli. Det kan komplettera den pedagogiska utredningen. Det är viktigt att tänka på att en elev inte behöver någon diagnos för att få det stöd som den har laglig rätt till enligt Skollagen. 

 

Om dyskalkyli på Danderyds sjukhus webbplats 

 

Podden Lika värde avsnitt 64: Dyskalkyli - så utreds det

 


Publicerat torsdag 19 maj 2022