Vilka metoder finns för lästräning för en flerspråkig elev med läs- och skrivsvårigheter i årskurs två?

Vilka metoder finns för lästräning för en flerspråkig elev med läs- och skrivsvårigheter i årskurs två?

Svar:

För alla elever i årskurs två handlar det om att få mycket tid för läsning på rätt nivå. Läsmaterialet måste väljas med omsorg, så att det både intresserar och ger en lagom utmaning. För att göra det måste man veta precis var eleven befinner sig i sin läs- och skrivutveckling och därför göra en kartläggning för att veta vad eleven behöver träna på och på vilket sätt.

Kartläggning på annat modersmål 
För elever med annan språklig bakgrund är det också viktigt att känna till hur läsningen är på modersmålet. Vi har ett kartläggningsmaterial på ett antal språk, där det är modersmålsläraren som gör kartläggningen tillsammans med en speciallärare. Detta ger mycket information om eleven har svårigheter även på modersmålet, vilket kan vara en indikation på läs- och skrivsvårigheter/dyslexi.


Kartläggning av mångspråkiga elevers lärande - KAMEL (Astrid Frylmark OrdAF)


Kopplingen mellan ljud och bokstav
Som grund för den framtida läsningen måste alla elever vara helt säkra på kopplingen mellan ljud och bokstav, så man måste även arbeta med strukturerad fonem-grafemkoppling. Vad detta innebär beskrivs på våra sidor om att läsa och skriva. På dessa sidor hittar man även en läromedelsguide som beskriver de olika läsläror som finns i Sverige. En läslära som är omtyckt av många i liknande sammanhang är "Läsinlärning i 7 steg" av Maj J Örtendal. Den finns hos Liber förlag.

Litteratur:
Fridolfsson, I. (2015). "Grunderna i läs- och skrivinlärning". Studentlitteratur.

Lundberg, I. & Herrlin, K. (2005). "God läsutveckling. Kartläggning och övningar". Natur & Kultur.

Publicerat onsdag 23 oktober 2019