Vilka målstyrningsdokument eller liknande finns för träningsskolornas fritidshem?

Vilka målstyrningsdokument eller liknande finns för träningsskolornas fritidshem?

Svar:

Det finns inga särskilda riktlinjer för träningsskolans fritidshem. Fritidshemmet följer olika läroplaner beroende på vilken skolform det hör till. Grundsärskolan har däremot inte fritidshem utan de elever som går i grundsärskolan går på fritidshem som hör till grundskolan, sameskolan eller specialskola. Fritidshemmens verksamhet regleras i kap 14 skollagen och i Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet, Lgr 11.
Publicerat onsdag 3 mars 2021