Vilka målstyrningsdokument eller liknande finns för träningsskolornas fritidshem?

Vilka målstyrningsdokument eller liknande finns för träningsskolornas fritidshem?

Svar:

Det finns inga särskilda riktlinjer för träningsskolans fritidshem. Fritidshemmens verksamhet regleras i kap 14 skollagen och i Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet, Lgr 11.
Publicerat torsdag 12 maj 2016