Vilka läromedel ska vi välja till våra elever med funktionsnedsättningar?

Vilka läromedel ska vi välja till våra elever som har adhd, autism, dyslexi och dyskalkyli.

Svar:


För elever med olika funktionsnedsättningar är det viktigt att ta reda på elevens kognitiva förmåga för att lära, tänka och bearbeta information.

Förförståelse och tillgänglig lärmiljö
Det är till hjälp för många elever med förförståelse inför en text, det vill säga att ord och begrepp blir begripliga innan man börjar arbeta med texten. Det är också viktigt att lärmiljön är språkligt och kommunikativt tillgänglig.

Tydlig struktur och layout
Försök att hitta texter och läromedel som har en tydlig struktur och en layout som är anpassad för eleven. Texter kan också behöva visualiseras i form av bilder, tecken eller symboler.
Läromedel i digital form är till stor hjälp eftersom det då går att anpassa innehåll och form efter de behov eleven har. Samtala med din elev om vad som passar just henne eller honom bäst.

Vår söktjänst Hitta läromedel
Eleverna behöver läromedel som de trivs med och som är ett stöd i lärandet. Efter pedagogiska kartläggningar där ni får mer kunskap om elevens behov, så kan ni ha hjälp av att leta i vår söktjänst
Hitta läromedel. Det lönar sig att först bekanta sig med tjänsten för att förstå hur den fungerar. Den innehåller exempelvis mycket information om vad som gör läromedel tillgängliga ur olika aspekter.

 

Publicerat onsdag 8 juni 2022