Vilka läromedel är lämpliga för en elev med autism?

Vilka läromedel är lämpliga för en elev med autism?

Svar:

Det går inte att ge ett generellt svar på din fråga. Det finns många läromedel som kan vara lämpliga i sammanhanget beroende på ämne och nivå. För att hitta läromedel som kan passa så hänvisar vi till Hitta läromedel där det går att söka i olika kategorier eller fritextsök. 

På Hitta läromedel under rubriken Funktionsnedsättning och läromedel går det att läsa om hur ett läromedel kan vara tillgängligt för elever med Autism och Aspergers syndrom.

Publicerat fredag 7 maj 2021