Vilka anpassningar i ämnet idrott och hälsa kan vi göra för elever med funktionsnedsättningar?

Vi har en grupp elever på mellanstadiet, där flera av eleverna har funktionsnedsättningar av olika slag. Hur kan vi få stöd i att göra anpassningar i idrott och hälsa?

Svar:

Du kan få en hel del information på vår webbplats under rubriken fysisk aktivitet.

Vi har också ett stödmaterial kring extra anpassningar, som tar upp vad som är viktigt att tänka på. Allt startar ju i planeringen.

I de fall där det handlar om motoriska nedsättningar eller sjukdomar är det viktigt att samverka med ansvarig sjukgymnast eller behandlande läkare, inte för att utföra behandling på lektionstid utan för att få kunskap om vad nedsättningen innebär och bättre kunna planera och anpassa innehållet för eleven. Det är vårdnadshavarna som förmedlar den kontakten.

Idrottslärare kan i samråd med elevhälsan på skolan vända sig till oss med en förfrågan om specialpedagogiskt stöd.

Publicerat torsdag 19 april 2018