Vi behöver en grundkurs i dyslexi.

Vi behöver en grundkurs i dyslexi. Vi har flera elever med dyslexi på vårt högstadium och vi har inte så mycket erfarenhet. Var kan man lära sig mer?

Svar:

Dyslexi är en funktionsnedsättning som finns hos cirka 5 % av befolkningen. I varje klass finns alltså i genomsnitt 1 -3 elever med dyslexi. Tyvärr är inte rutinerna för upptäckt samt åtgärder likvärdiga mellan olika skolor.

Vad är dyslexi?
I vårt Studiepaket "Läs- och Skrivsvårigheter F-3" kan du få grundläggande kunskaper om dyslexi och dess pedagogiska konsekvenser.

Studiepaket Läs-och Skrivsvårigheter F-3

På vår webbsida finns också information om hur man gör en pedagogisk utredning av läs- och skrivsvårigheter/dyslexi med en sammanställning över i princip alla utredningsmaterial som finns i Sverige. En litteraturlista finns också i samband med detta. Vidare hittar du länkar till viktiga organisationer samt intressanta videoföreläsningar.

Läs- och skrivsvårigheter/dyslexi på vår webbplats

På vår sida finns också ett stort antal publicerade frågor med svar, som man kan ha god nytta av att titta på. Man kan använda dem för fortbildning, genom att först titta på frågan och försöka komma fram till ett svar på egen hand. Vi gör inte anspråk på att våra svar är de enda rätta, men de kan vara en ingång till mer kunskap.

Frågor och svar om dyslexi på vår webbplats


Informativa filmer
På UR skola finns ett antal filmer producerade av Niklas Hyland. De ger en god inblick i hur det kan vara att leva med dyslexi. På våra sidor om digitalt lärande finns filmer om hur alternativa verktyg kan förändra situationen helt för elever med dyslexi.
Dysselecksi på UR skolas webbplats
 
Digitalt lärande på vår webbplats
 
Filmade föreläsningar
Det finns en föreläsning på Youtube, som handlar om hur appar kan förändra situationen för elever med dyslexi. Föreläsare är Idor Svensson. Professor Ingvar Lundberg, som tyvärr gick bort år 2012, höll en stor mängd föreläsningar kring dyslexi. Några av dem finns fortfarande kvar på Yotube.
Apparna som revolutionerar av Idor Svensson på Youtube

Läsprocessen, föreläsning av Ingvar Lundberg på Youtube

Andra resurser
Skoldatateken som finns i många kommuner har kompetens för att hjälpa till att hitta rätt alternativa verktyg för varje elev. Logopeden i skolan har en bra sammanställning över vilka olika tekniska stöd som finns, och hur man använder dem. Föräldraföreningen för dyslektiska barn (FDB) har producerat en ”dysseapp”, ett hjälpmedel för att klara skolan bättre. Ni kan även söka stöd hos oss.
Skoldatatek i Sverige

Logopeden i skolan

Dysseappen på FDB:s webbplats


 
 
 


Publicerat fredag 11 december 2020