Vem ska jag kontakta för att få stöd när det gäller elev med synnedsättning?

Vem ska jag kontakta för att få stöd när det gäller elev med synnedsättning?

Svar:

Beroende på vilka frågor ni står inför och vilket stöd ni söker så kan ni ta kontakt främst med regionens syncentral och med oss på Specialpedagogiska skolmyndigheten. Här nedan följer en kortare förklaring om vart ni vänder er i olika frågor.

Syncentralens stöd
Regionens syncentral har habiliteringsansvar för de elever som har behov av synhjälpmedel på grund av en låg synskärpa. Syncentralen möter eleverna och arbetar på individens och familjens önskemål, bland annat med att prova ut och ordinera hjälpmedel utifrån elevens individuella behov. Syncentralen kan ofta också hjälpa till med råd kring anpassningar av den fysiska miljön i hem och skola, exempelvis belysningsanpassningar. Med vårdnadshavarnas godkännande, eller elevens om hen är myndig, kan ni kontakta syncentralen i ert landsting för att få information om hur elevens syn fungerar och också diskutera behovet av hjälpmedel för att skolsituationen ska fungera väl. För elever med synnedsättning handlar det ofta om fickminnen, förstoringsprogram till elevens dator och andra varianter av förstoringshjälpmedel.

Stöd från Specialpedagogiska skolmyndigheten
Vår uppgift är att ge utbildningsverksamheter stöd på olika sätt i pedagogiska frågor som gäller funktionsnedsättningen, exempelvis hur man anpassar lärmiljön, lämpliga läromedel och digitala verktyg. För att möta rådgivare som tillsammans med er kan diskutera hur ni på bästa sätt kan möta er elevs behov ska ni fylla i ett formulär för förfrågan om specialpedagogiskt stöd (1). Ni hittar den på vår webbplats under informationssidan om specialpedagogiskt stöd (2). 

Kurser och information om synnedsättning
SPSM ger fortbildning till till personal som möter elever med en synnedsättning. Där får du bland annat också veta mer kring kompenserande arbetssätt och hjälpmedel. Observera att det är olika inriktning på fortbildningen beroende på om eleven läser punktskrift eller kan läsa vanlig text, eventuellt med förstoring. Fortbildning finns i olika utformning beroende på målgrupp. Fördjupa dig mer i våra olika alternativ på vår webbplats under kurser och aktiviteter (3).

På SPSM:s webbplats finns informationssidor och synnedsättning (4). Du kan också gå in under Frågor och svar och läsa tidigare ställda frågor kring synnedsättning (5). 


Publicerat torsdag 9 juni 2022