Vem har ansvar för att ett förskolebarn med hörselnedsättning får möjlighet att utveckla teckenspråk?

Vem har ansvar för att ett förskolebarn med hörselnedsättning får möjlighet att utveckla teckenspråk?

Svar:

Från och med den 1 juli 2019 står det i Läroplan för förskolan att "för döva barn, barn med hörselnedsättning och barn som av andra skäl har behov av teckenspråk ska språkutvecklingen främjas i det svenska teckenspråket."

Det är skolhuvudmannens ansvar att möta detta i sitt arbete så att det enskilda barnet får det stöd och stimulans som krävs. Kommuner och andra huvudmän löser detta på olika sätt. Stäm av med aktuell huvudman. 

Skolverket  och SPSM skriver om flerspråkighet i förskolan och om svenskt teckenspråk.   


Publicerat onsdag 5 oktober 2022