Vem har ansvar för att ett förskolebarn med hörselnedsättning får möjlighet att utveckla teckenspråk?

Vem har ansvar för att ett förskolebarn med hörselnedsättning får möjlighet att utveckla teckenspråk?

Svar:

Kommunen har det övergripande ansvaret för barn i behov av särskilt stöd, men det är landstingen som har habiliteringsansvar för barn, ungdomar och vuxna med dövhet eller med hörselnedsättning. Organisatoriskt kan det se olika ut i landet, men brukligt är att anordna olika föräldrautbildningar. Det är också vanligt att erbjuda någon form av teckenutbildning så som tecken som stöd eller teckenspråk. En del landsting erbjuder även barngruppsverksamet. Tag kontakt med hörselvården i din region för aktuell information om vad de kan erbjuda.
Publicerat torsdag 23 juni 2016 Granskat onsdag 26 oktober 2016
Tillbaka till toppen