Vem har ansvar för att ett förskolebarn med hörselnedsättning får möjlighet att utveckla teckenspråk?

Vem har ansvar för att ett förskolebarn med hörselnedsättning får möjlighet att utveckla teckenspråk?

Svar:

Kommunen har det övergripande ansvaret för barn i behov av särskilt stöd.

Vissa kommuner har hörselförskolor
I några kommuner erbjuder riktad verksamhet för barn med hörselnedsättning  i så kallade hörselförskolor. I dessa arbetar personal med fördjupad kompetens kring teckenspråk alternativt tecken som stöd.  Pedagoger på hörselförskolor har ofta en utbildning i att möta barn med hörselnedsättning. 

Samarbeta med hörselhabiliteringen
Samarbetet med landstingens hörselhabilitering för barn och unga är en viktig del i det totala stödet kring kommunikation. Landstingen erbjuder föräldrautbildningar i teckenspråk och är vårdnadshavares och barnets tidiga och nära stöd. Tag kontakt med hörselhabiliteringen i ditt landsting för aktuell information om vad de kan erbjuda i stöd till barn och föräldrar.  
Publicerat torsdag 23 juni 2016 Granskat onsdag 26 oktober 2016