Vem ger stöd till barnet och föräldrarna när diagnos synskada är ställd?

Vem ger stöd till barnet och föräldrarna när diagnos synskada är ställd?

Svar:

Kommunen har det yttersta ansvaret för samtliga kommuninvånare.

Syncentralen
Stöd till föräldrar, som har barn med synnedsättning, ges av regionens syncentral, ibland i samverkan med barn- och ungdomshabilitering.

Kurser och rådgivning hos oss
När barnet börjar förskola och skola, kan personalen få stöd från oss. Det kan gälla kurser och annat specialpedagogiskt stöd i frågor som rör pedagogiska konsekvenser av funktionsnedsättningen. Kärnan i vår verksamhet är att ge råd och stöd till skolhuvudmän, resursteam, arbetslag, specialpedagoger och annan personal som finns runt barnet. Förskolan/skolan kan söka stöd via vår webbplats.
Publicerat tisdag 27 oktober 2020