Vem ger stöd till barnet och föräldrarna när diagnos synskada är ställd?

Vem ger stöd till barnet och föräldrarna när diagnos synskada är ställd?

Svar:

Kommunen har det yttersta ansvaret för samtliga kommuninvånare.
Stöd till föräldrar, som har barn med synnedsättning, ges av landstingets syncentral, ibland i samverkan med barn- och ungdomshabilitering. Specialpedagogiska skolmyndigheten erbjuder kurser för föräldrar till barn med synnedsättning. När barnet börjar förskola och skola, kan personalen få stöd från Specialpedagogiska skolmyndigheten. Det kan gälla kurser och annat specialpedagogiskt stöd i frågor som rör pedagogiska konsekvenser av funktionsnedsättningen. Kärnan i vår verksamhet är att ge råd och stöd till skolhuvudmän, resursteam, arbetslag, specialpedagoger och annan personal som finns runt barnet.
Publicerat torsdag 12 maj 2016 Granskat onsdag 7 mars 2018