Vem beslutar om en elev ska läsa ämnen eller ämnesområden i grundsärskolan?

Vem beslutar om en elev ska läsa ämnen eller ämnesområden i grundsärskolan?

Svar:

Huvudmannen för utbildningen avgör om en elev som tas emot i grundsärskolan i huvudsak ska läsa ämnen eller ämnesområden. Rektorn får besluta att en elev ska läsa en kombination av ämnen eller ämnesområden samt ämnen enligt grundskolans kursplaner, om eleven har förutsättningar för det. Samråd med elevens vårdnadshavare ska ske innan beslut fattas.


Publicerat torsdag 19 maj 2022