Var kan man få stöd kring en elev med selektiv mutism?

Var kan man få stöd kring en elev med selektiv mutism?

Svar:

Ett barn eller en elev med selektiv mutism talar inte i vissa situationer, till exempel i skolsituationen, trots att hen har förmåga att förstå och använda talat språk i andra sammanhang, till exempel i hemmet. Selektiv mutism har oftast sin orsak i någon psykisk påfrestning och förekommer ofta i samband med ångest. Om barnet har god språkförståelse och ett åldersadekvat talat språk i de situationer där han eller hon talar ligger det därför närmast till hands att vända sig till BUP för att få hjälp.

Ibland finns en kombination av svårigheter
Selektiv mutism räknas inte som en språkstörning, även om det också kan förekomma språkliga svårigheter. På BUP eller logopedmottagningen kan lärare och annan skolpersonal få handledning i att möta dessa barn eller elever.

Skolan kan skapa delaktighet och trygghet
Det går inte att tvinga fram tal, att kräva att ett tyst barn eller en tyst elev ska tala, och det kan ta lång tid, med små steg, att bryta tystnaden. Under tiden behöver ni hitta alternativa sätt att kommunicera och, tillsammans med eleven, formulera kraven och hur ni ska testa dem. Det är viktigt att ha förståelse för att eleven inte gjort ett aktivt val att inte tala. Skolan kan bidra genom att skapa delaktighet i en trygg miljö. Läs mer på bup.se, i Socialstyrelsens skrift Blyga och ängsliga barn, eller i Röstkonsultens broschyr om selektiv mutism. På Skolverkets webbplats finns information om att anpassa prov för elever med funktionsnedsättning.

Publicerat tisdag 20 oktober 2020