Var kan jag läsa om Reading and Fluency Training (RAFT)?

Var kan jag läsa om Reading and Fluency Training (RAFT)?

Svar:

RAFT är ett projekt och det står för Strukturerad läsundervisning med fonemisk medvetenhet som grund för barn med läs- och skrivsvårigheter. Syftet med projektet var att hitta bra metoder och goda strategier i skolan för att hjälpa barn i läs- och skrivsvårigheter. Deltagarna i projektet var 9 år gamla. Läs mer om RAFT - Reading and Fluency Training och Ulrika Wolffs forskningsprojekt på Göteborgs universitets webbplats.

Göteborgs universitet institutionen för pedagogik och specialpedagogik
Publicerat torsdag 12 maj 2016 Granskat tisdag 17 oktober 2017