Var hittar jag en kurs i läs- och skrivutredning?

Jag behöver gå en utbildning som ger mig kunskap och behörighet för att kunna utföra Itpa-tester på elever på skolan. Som jag har förstått det, så använder man detta test som en fördjupad läs- och skrivutredning, eller kanske bara en del av den...!?Vilken utbildning är det jag bör gå och vem håller i den? Jag har sett namn på nätet som Hogrefe och SUMAB.Finns det andra kurser som ger kunskaper när det gäller fördjupade läs och skrivutredningar?

Svar:

De utbildningar du nämner är de vi känner till kring Itpa. Det är ju tyvärr så att det inte finns så många fördjupningsutbildningar kring läs- och skrivsvårigheter/dyslexi, trots att behoven är så stora.
På våra sidor om pedagogiskt utredning av läs- och skrivsvårigheter/dyslexi, finns en del information. Vi förordar att använda vårt stödmaterial, en modell för att göra en utredning och där man fångar in helheten. Där finns också en litteraturlista på området.


På Inläsningstjänst ordnas kurser kring dyslexi, du kan fråga där efter nästa kurs. Även Susanne af Sandeberg har kurser. Svenska dyslexiföreningens utbildningsdagar och kongresser är utmärkta tillfällen till fortbildning.


Till sist vill vi tipsa om Helsingborgsmodellen, ett arbete kring läs- och skrivutveckling baserat på forskning.

Publicerat onsdag 15 augusti 2018