Var hittar jag en kurs i läs- och skrivutredning?

Jag behöver gå en utbildning som ger mig kunskap och behörighet för att kunna utföra Itpa-tester på elever på skolan. Som jag har förstått det, så använder man detta test som en fördjupad läs- och skrivutredning, eller kanske bara en del av den...!?Vilken utbildning är det jag bör gå och vem håller i den? Jag har sett namn på nätet som Hogrefe och SUMAB.Finns det andra kurser som ger kunskaper när det gäller fördjupade läs och skrivutredningar?

Svar:

De utbildningar du nämner är de vi känner till kring Itpa. Det är ju tyvärr så att det inte finns så många fördjupningsutbildningar kring läs- och skrivsvårigheter/dyslexi, trots att behoven är så stora. Några förslag kommer dock här.

Universitet och högskolor
I utbildning till speciallärare med specialisering: språk-, skriv- och läsutveckling ges kunskaper inom området. Utbildningen ges på flera platser i landet.

På flera universitet och högskolor ges enstaka kurser inom området. Bland annat ges kurser på Stockholms universitet.


Vårt stödmaterial
På våra sidor om pedagogiskt utredning av läs- och skrivsvårigheter/dyslexi, finns information och stöd. Vi förordar att använda vårt stödmaterial, en modell för att göra en utredning och där man fångar in helheten. Där finns också en litteraturlista på området.


Utbildningsanordnare
På Inläsningstjänst ordnas kurser kring dyslexi, du kan fråga där efter nästa kurs. Även Susanne af Sandeberg har kurser. Svenska dyslexiföreningens utbildningsdagar och kongresser är utmärkta tillfällen till fortbildning. Föreningen har nu även startat kursverksamhet i läs- och skrivutredning.


En arbetsmodell
Till sist vill vi tipsa om Helsingborgsmodellen, ett arbete kring läs- och skrivutveckling baserat på forskning.

Publicerat onsdag 23 oktober 2019