Vad vet ni om efterklangsmätning?

Vi ska se över rutiner för att anpassa ljudmiljön i lokaler där elever med hörselnedsättning ska undervisas. Vid förfrågan om hjälp med mätningar av efterklangstid till kommunens arbetsmiljöhälsa har vi fått svaret att sådana mätningar är inte tillförlitliga och därför blir svaret nej. Vad vet ni om detta, vad gäller?

Svar:

Mätning av efterklang är extremt styrt enligt internationell standard, allt för att få så pålitliga och jämförbara resultat som möjligt.

Förvaltningens ansvar
Kunskap om byggakustik och ljudklassning bör finnas på förvaltningen, där man kan hjälpa till med att värdera dokumenterade egenskaper i förhållande till den givna referensen som heter SS25268:2007 + T1:2017.

Förvaltningen bör ge besked om hur akustiska egenskaper ser ut för åtminstone tre av de fem ljudfunktionerna:

  • efterklang
  • ljudtrycksnivå inomhus från installationer
  • ljudtrycksnivå från trafik och verksamhet utomhus
  • och i bästa fall även för luftljudsisolering och
  • stegljudsnivå

Ert ansvar i verksamheten
När förvaltningen har sett till att dessa delar är optimerade kan verksamheten gå vidare och se över inventarier och därefter aktivitetsrelaterade delar som rutiner, gruppstorlek, turtagning, utbildning om ljud med mera. Har förvaltningen tillgång till en skicklig rumsakustiker behöver hen troligen inte göra några mätningar. Vid besök i aktuella lokaler kan rumsakustikern, baserat på erfarenhet och kunskap, föreslå effektiva åtgärder. Sen är det dags för verksamheten att se över sina delar.

 

Ombyggnation eller renovering
Om frågan är kopplad till ombyggnation eller renovering hänvisar vi till Svensk standard SS25268:2007 + T1:2017. Där anges bland annat att i utrymmen för talkommunikation ska standardens riktlinjer för rumsutformning följas. Vidare att en kort efterklangstid ska väljas för 125, 250 och 500 Hz. Efterklangstiden ska varken vara kortare eller längre än tabellvärdena i standarden. Standarden ska användas vid ny- och ombyggnation men kan även användas som referens när man utvärderar ljudmiljön i befintliga lokaler.

Läs mer om ljudmiljö  i SPSM:s Stödmaterial hörselnedsättningPublicerat onsdag 28 april 2021