Vad kan vara bra att tänka på vid val av miniräknare?

Vad kan vara bra att tänka på vid val av miniräknare?

Svar:

Kalkylatorer som visar fler än en rad har ofta ett komplicerat tangentbord med många funktioner. Det finns dock en kalkylator med de grundläggande funktionerna och en tydlig display hos flera olika försäljare. Den benämns oftast som tvåradig miniräknare.  Utöver det finns ett antal datorbaserade räknare. Att använda kalkylatorn i mobiltelefonen kan också vara ett alternativ. Det finns även olika appar till pekplattor och smarta telefoner.

I SPSM:s stödmaterial matematiksvårigheter del 3 Laborativt material och digitala verktyg kan du läsa mer om val av kalkylator och andra digitala verktyg.


Publicerat tisdag 11 maj 2021