Vad kan vara bra att tänka på vid val av miniräknare?

Vad kan vara bra att tänka på vid val av miniräknare?

Svar:

Behoven styr valet av miniräknare. I de festa fall är bäst att använda en tvåradig räknare där uträkningen står kvar under beräkningen. Elever som behöver få text uppläst kan vara hjälpta av talande miniräknare. Att använda miniräknaren i mobiltelefonen kan vara ett alternativ. Det finns även olika appar till pekplattor eller program till datorer som kan vara ett alternativ till miniräknare

 

I SPSM:s stödmaterial matematiksvårigheter del 3 Laborativt material och digitala verktyg kan du läsa mer om val av miniräknare och andra digitala verktyg.


Publicerat torsdag 19 maj 2022