Vad kan jag göra när kursböcker inte finns i digital form?

Hur går jag tillväga för att lösa ett bekymmer när kursböcker inte finns i digital form för en vuxenstuderande? Kursböckerna finns inte hos Legimus och kommer inte att läsas in då det inte rör sig om högskolelitteratur. Inläsningstjänst tillhandahåller kursböckerna och studenten har tillgång dit, men hen vill också ha texten på skärmen, och inte enbart lyssna. Vart kan jag vända mig?

Svar:

När läromedel inte finns i digital form och begränsar eleven finns det ändå en möjlighet att ni själva, eller eleven, skannar in materialet. 
Lämpligt kan vara att ta några sidor åt gången, de som är aktuella. Ni behöver då tillgång till en skanner med OCR-funktion. 
All text kommer inte att avskannas helt korrekt och den kan även ha svårighet att tolka olika grafer eller liknande. 
Om ni och eleven kan tänka er att stå ut med detta är det en möjlig lösning, en lösning som kan vara användbar även för annat ej digitaliserat material. 
När det gäller kortare texter kan läspennor eller skanning genom mobilapp vara användbart.

Skanner, exempel
Publicerat tisdag 1 september 2020