Vad innebär dysgrafi? Vad kan vi i skolan göra?

Vad innebär dysgrafi? Vad kan vi i skolan göra för att upptäcka, utreda, åtgärda? Vem ställer diagnos? Finns särskilda test?

Svar:


Vad är dysgrafi?
Dysgrafi är en skrivproblematik med motorisk grund, det är alltså svårt att forma bokstäver på grund av svårigheter med finmotoriken. Dysgrafi kan delvis orsakas av den försenade finmotoriska utvecklingen som karaktäriserar många dyslektiska barn. Detta beskrivs bland annat i Höien och Lundbergs bok Dyslexi från teori till praktik. Dysgrafi har inte koppling till stavningsförmåga utan är ett eget problem, även om svårigheterna ofta sammanfaller.

Hur visar sig svårigheterna?
Eftersom dysgrafi kan yttra sig på flera olika sätt är det viktigt att förstå hur svårigheterna visar sig. Ett samtal med elev och vårdnadshavare är viktigt för att förstå vari svårigheterna ligger och då kunna kompensera i de situationer som blir aktuella. Svårigheterna kan vara både av mer motorisk art men också påverkas av bristande arbetsminne med svårigheter att lagra skriftliga ord.

Åtgärder som kan vara aktuella


 • Prova olika former av penngrepp och färgade linjer på papper för att se om något kan underlätta för eleven

 • Appar och skrivövningar som stärker muskelminnet kring att forma bokstäver – till exempel Letterschool.

 • Skrivappar

 • Avge muntliga svar

 • Diktera svar på dator, Ipad eller telefon

 • Spela in ljudfiler på dator, Ipad eller telefon

 • Få skriva på dator eller Ipad med hjälp av rättstavningsprogram som Stava Rex eller Claro Stava samt talsyntes.

 • Använda miniräknare på matematiklektionerna.

 • Slippa att själv föra anteckningar

 • Erbjudas flervalsfrågor

 • Erbjudas åhörarkopior

                         
Läs mer
Som kartläggningsmaterial är
God skrivutveckling utmärkt när det gäller alla aspekter av skrivförmågan.
God skrivutveckling hos Natur och Kultur

Litteratur:
Höjen, T. & Lundberg, I. (2013). "Dyslexi - från teori till praktik". Stockholm; Natur & Kultur.
 

Publicerat torsdag 4 mars 2021