Vad finns det för skrivhjälpmedel för elev som inte kan använda sina händer för att skriva?

Vi har en elev som på grund av sitt rörelsehinder inte kan skriva för hand eller på dator. Eleven läser matematik och samhällskunskap på Komvux.Nu söker vi förslag på hjälpmedel för detta. Vi har tillgång till Mac-dator och använder Chrome.Finns det några fler möjligheter i datorn eller andra sätt som eleven kan få sin text producerad på?Vilka skyldigheter har skolan för att anpassa undervisningen?

Svar:

Vi ser att ni redan har en del av dessa dikteringsalternativ, men det är de förslag vi kan ge.
Diktering är en funktion som numera ingår i en Mac-dator. På Apples webbplats finns beskrivet hur den aktiveras och används.
Också i Ipad och Iphone finns möjlighet att diktera text. På vår webbplats finns en manual för olika inställningar i Ipad.

När det gäller frågan om vilka skyldigheter skolan har finns publikationen Att göra studiesituationen tillgänglig för vuxna med funktionsnedsättning framtagen. I den beskrivs bland annat vilka skyldigheter skolan eller andra instanser har när det gäller anpassningar.

Publicerat onsdag 26 februari 2020