Vad finns det för kartläggningsmaterial i matematik?

Vad finns det för kartläggningsmaterial i matematik?

Svar:

I SPSM:s stödmaterial matematiksvårigheter del 1 Att upptäcka behov av stöd i matematik kan du läsa mer om kartläggning.


Det man ser i det dagliga arbetet i form av gemensamma aktiviteter, observationer och samtal, ger ofta en bra bild över barnets eller elevens matematiska kunskaper.
Sedan den 1 juli 2019 gäller garantin för tidiga stödinsatser enligt Skollagen. Läs mer på spsm:s webbplats 


Kompletterande material kan vara:

Ljungblad, A-L. Att möta barns olikheter – åtgärdsprogram och matematik,(2003).

Ljungblad, A-L. Matematikens grunder, (2016) Askunge Thorsén förlag AB

Löwing, M, Fredriksson M (2012). Diamant – ett diagnosmaterial i årskurs 1–9. Skolverket

McIntosh, A. Förstå och använda tal – en handbok, (2009). Nationellt Centrum för Matematikutbildning

Skaar Davidsen, H et al, MIO – Matematiken, Individen, Omgivningen, (2012). Studentlitteratur

Malmer, G. Analys av läsförståelse i problemlösning, (2011) Studentlitteratur

Bergman C, Eklund T, Österlund M. (2012).  Mattecirkeln - diagnoser. Natur & Kultur

Danielsson, K., Modin, L., Neuman, D. Pröva med tal, (2000) Psykologiförlaget

Johansson, H. (2012)  MUS MatematikUtvecklingsSchema. Liber

Danielsson,K, Modin L. (2006). Räkna med 6-åringen Matematikdiagnos inför skolstart. Gleerups Utbildning AB.

Danielsson K, Modin L, Neuman D. (2000). Pröva med tal. Hogrefe Psykologiförlaget.

Unge Thorsén, M. (2017).  Målet i sikte Förskoleklass, åk 1-3, åk 4-6. Askunge förlag

Lucassi,T. (2013). Medveten matte åk 7-9. Askunge förlag  


Publicerat torsdag 20 maj 2021