Vad finns det för hjälpmedel eller läromedel som kan hjälpa en elev med rörelsehinder som inte kan skriva eller forma bokstäver?

Vad finns det för hjälpmedel eller läromedel som kan hjälpa en elev med rörelsehinder som inte kan skriva eller forma bokstäver?

Svar:

Hjälpmedel provas ut individuellt via Habiliteringen.
När det gäller läromedel så kan du söka på webbaserade läromedel i vår söktjänst Hitta läromedel.

Det framgår inte om eleven har tillgång till alternativa verktyg som pekplatta. Om elevens tal är tydligt finns möjligheten att använda talafunktionen i pekplattan, där talade ordet skrivs ner (mikrofon på tangentbord). Det finns också flera appar som fungerar som en diktafon, talet blir då till text. Eleven har också möjlighet att göra en ljudinspelning i smarttelefon, pekplatta eller i dator.
När det gäller att skriva med  verktyg kan du söka vidare på Specialpedagogiska skolmyndighetens sida  Att skriva med digitala verktyg.

Publicerat torsdag 24 mars 2022