Vad finns det för för- och nackdelar med en läspenna?

Vi funderar på om vi ska skaffa några läspennor till några elever men är inte säkra på om det är det bästa. Har ni någon uppfattning?

Svar:

En läspenna kallas också skannerpenna eller digital penna. De kan läsa, översätta och förklara innebörden av ett ord, vilket är till stor hjälp exempelvis för elever med dyslexi. Vissa pennor har även en funktion för inspelning, vilket underlättar då eleven slipper anteckna vad läraren säger samtidigt som den ska lyssna.

Skannerpennan kräver god motorik
Skannerpennor kan vara ett bra stöd i vissa situationer. De passar bäst för äldre elever med god motorik då de kräver att eleven kan hantera pennan rätt för att få med texten korrekt. Pennan tar kanske också längre tid att hantera om syftet endast är att få texten uppläst. Då kan med fördel appar som Claro ScanPen eller Prizmo Go för mobiltelefon användas istället eftersom dessa snabbt kan fota en text.
Om Claro ScanPen på Logopeden i skolans blogg

Om Prizmo Go på Logopeden i skolans webbplats

Pennan kan vara ett komplement
För skanning eller översättning av enstaka ord eller meningar är pennan bra. Pennan är också liten och smidig att ha med sig och batteriet brukar räcka länge. Det kan vara en fördel använda hörsnäcka till pennan om möjligheten finns.
Det finns pennor som är tydligt märkta att fungera som studieverktyg för att skrivningsvakter ska förstå att de är ett tillåtet hjälpmedel, till exempel Exam Pen. Ofta har eleven redan tillgång till dator, Ipad och telefon och då blir detta ett ytterligare verktyg som kan kompensera men också ytterligare en sak att hålla reda på och lära sig hantera. Det är viktigt att eleven själv får prova och fundera på hur och när vilket verktyg fungerar som bäst stöd. Genom att lärare alltid erbjuder texter digitalt så slipper eleven använda tid till att skanna in texter – tid är ofta en bristvara för dessa elever.

Om digitalt lärande på vår webbplats

Publicerat onsdag 14 februari 2018 Granskat fredag 27 april 2018