Vad bör jag göra först i skolan då jag misstänker att en elev har en språkstörning?

Vad bör jag göra först i skolan då jag misstänker att en elev har en språkstörning?

Svar:

För att få en bättre bild av elevernas språkliga förmåga kan du till exempel testa elevernas ordförråd och förmåga att plocka fram ord ur ordförrådet (ordmobilisering), kontrollera om de kan återberätta eller svara på frågor kring en uppläst text och observera hur de fungerar i samtal med andra. Vid en språkstörning är den språkliga förmågan påtagligt nedsatt jämfört med andra jämnåriga och jämfört med individens utveckling inom andra områden som ickespråklig förmåga, motorisk och socioemotionell förmåga. Ett barn med språkstörning har svårigheter med något eller en kombination av alla dessa delar:

  • språkets form: uttal, grammatik, höra skillnad på ord, munmotorik
  • språkets innehåll: begrepp och ordförråd, kategorisering (både för att uttrycka sig och förstå)
  • språkets användning: vilja att kommunicera, regler för hur vi kommunicerar (exempelvis turtagning, hålla en röd tråd, kunna ta den andres perspektiv, förstå hur mycket motparten behöver veta för att kunna förstå budskapet)
Mer information och material
Om språkstörning på vår webbplats

Nedan finner du några exempel på förlag som ger ut språkliga screeningmaterial och tester med länkar till deras webbplatser.
Nypon förlags webbplats

OrdAF förlags webbplats

Pearson assessments webbplats


Publicerat torsdag 25 november 2021