Vad är viktigt att tänka på som idrottslärare när man har en elev med hörselskada?

Vad är viktigt att tänka på som idrottslärare när man har en elev med hörselskada?

Svar:

Undervisningen behöver anpassas utifrån de behov som den enskilda eleven har. Viktigt är att eleven ges möjlighet att känna gemenskap och bli delaktig i ämnet idrott och hälsa. Lärarens instruktioner och sättet som undervisningen sker på bör vara tydligt och konkret.

Stödmaterial och litteratur
I vårt stödmaterial Hörselnedsättning på webben, kan du hitta många råd och tips på anpassningar för elever med hörselnedsättning. Där finns även elevberättelser i form av filmavsnitt.
 
Litteratur:
Snellman, S. (2008). Hjälp, en elev med hörselskada i min klass. Studio Lindberg.


Publicerat onsdag 21 april 2021