Vad är viktigt att tänka på gällande distansundervisning?

Vilka prioriteringar är det viktigt att vi gör inför distansundervisning?

Svar:

Se till att ni får utrymme för att samverka i kollegiet. Kom överens om det är vissa ämnen som ska prioriteras olika veckor. 
Det är viktigt med samsyn i kollegiet för att underlätta för elever som har svårighet med att strukturera och orientera sig i sitt lärande. 
Som exempel kan ett tydligt schema eller en numrerad lista skapas. Använd om möjligt verktyg och lösningar som eleverna kan hantera sedan tidigare. 
Se till att det finns en tydlig början och ett tydligt slut och även en återkoppling. Försäkra dig om att eleven förstått vad som ska göras. 
Behövs det en extra genomgång? Visa hur de olika aktiviteterna under lektionen hänger ihop och glöm inte bort att ta tillräckligt med rörelsepauser och raster som en del av arbetsdagen.
Publicerat söndag 5 april 2020